راه آهن اینترنت آرایشگر سرگرمی پیرزن

راه آهن: اینترنت آرایشگر سرگرمی پیرزن آرایش سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات صالحی امیری عالی ترین گزینش بود/ بازداشت یکی از منتخبین مجمع صحت ندارد ، خسروی وفا

رییس کمیته ملی پارالمپیک شایعات در مورد بازداشت یکی از منتخبین مجمع کمیته ملی المپیک را تکذیب کرد.

صالحی امیری عالی ترین گزینش بود/ بازداشت یکی از منتخبین مجمع صحت ندارد ، خسروی وفا

خسروی وفا: صالحی امیری عالی ترین گزینش بود/ بازداشت یکی از منتخبین مجمع صحت ندارد

عبارات مهم : المپیک

رییس کمیته ملی پارالمپیک شایعات در مورد بازداشت یکی از منتخبین مجمع کمیته ملی المپیک را تکذیب کرد.

محمود خسروی وفا در گفت وگو با ایسنا راجع به انتخابات کمیته ملی المپیک اظهار کرد: همه چیز خوب بود. همان طو رکه قبلا گفته بودم مهندسی در کار نیست.این انتخابات مهندسی نشده بود. نتیجه کار نشان می دهد که مهندسی در کار نیست. همه چیز خوب بود و خیلی سریع تر از قبل انتخابات برگزار شد.

صالحی امیری عالی ترین گزینش بود/ بازداشت یکی از منتخبین مجمع صحت ندارد ، خسروی وفا

رییس کمیته ملی پارالمپیک در پاسخ به این پرسش که آیا شایعات در مورد یکی از منتخبین انتخابات کمیته ملی المپیک و حضور افراد شاکی در آکادمی جهت بازداشت او، صحت دارد یا خیر گفت: جهت نخستین بار از شما می شنوم. این عنوان را تکذیب می کنم و واقعیت ندارد.

او همچنین راجع به گزینش صالحی امیری به عنوان رییس کمیته ملی المپیک گفت: عالی ترین گزینش بود و به نظر من بهتر از او نداشتیم.

رییس کمیته ملی پارالمپیک شایعات در مورد بازداشت یکی از منتخبین مجمع کمیته ملی المپیک را تکذیب کرد.

واژه های کلیدی: المپیک | مهندسی | بازداشت | انتخابات | پارالمپیک | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz