راه آهن اینترنت آرایشگر سرگرمی پیرزن

راه آهن: اینترنت آرایشگر سرگرمی پیرزن آرایش سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دعوت به تظاهرات خیابانی، زیاد از همه به ضرر بدنه جامعه است/ در آن صورت اولويت

بحث اصلاح طلبي و اصولگرايي و انقلاب و ضد انقلاب نيست. از احمدي نژاد گرفته تا سايت ها و كانال هاي فعال و پايدارچي ها و مخالفان و موافقان روحاني توجه كنند …

دعوت به تظاهرات خیابانی، زیاد از همه به ضرر بدنه جامعه است/ در آن صورت اولويت

ابطحی: دعوت به تظاهرات خیابانی، زیاد از همه به ضرر بدنه جامعه است/ در آن صورت اولويت حكومت امنيتي مي شود و سفره مردم خالی تر

عبارات مهم : انقلاب

بحث اصلاح طلبي و اصولگرايي و انقلاب و ضد انقلاب نيست. از احمدي نژاد گرفته تا سايت ها و كانال هاي فعال و پايدارچي ها و مخالفان و موافقان روحاني توجه كنند …

به گزارش انتخاب، محمدعلى ابطحی در کانال تلگرامی خود نوشت: بحث اصلاح طلبي و اصولگرايي و انقلاب و ضد انقلاب نيست. از احمدي نژاد گرفته تا سايت ها و كانال هاي فعال و پايدارچي ها و مخالفان و موافقان روحاني توجه كنند تحريك كردن گسل هاي اجتماعي و دعوت به تظاهرات خياباني بيشتر از همه به ضرر بدنه جامعه اي است كه در داخل كشورند و از تبعيض و وضعيت اقتصادي و بيكاري به ستوه امده اند. در آن صورت به سرعت اولويت حكومت امنيتي مي شود و باز سفره مردم خالي تر مي شود. و امكان مطالبات امروزي هم از حكومت مسدود مي شود.

دعوت به تظاهرات خیابانی، زیاد از همه به ضرر بدنه جامعه است/ در آن صورت اولويت

واژه های کلیدی: انقلاب | تظاهرات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz