راه آهن اینترنت آرایشگر سرگرمی پیرزن

راه آهن: اینترنت آرایشگر سرگرمی پیرزن آرایش سرگرمی چه خبر از کجا ؟ باور میکنی یا نه ؟

گت بلاگز اخبار حوادث قراربود برایم زندگی رویایی بسازد ، زن جوان روستایی، با همدستی مرد مورد علاقه اش،شوهر خود را کشت

مرد جوانی به نام محمد روزچهاردهم مهرسال 95 دریکی از روستاهای شهرستان نکا-استان مازندران- به قتل رسید.

زن جوان روستایی، با همدستی مرد مورد علاقه اش،شوهر خود را کشت/ قراربود برایم زندگی رویایی بسازد

عبارات مهم : زندگی

مرد جوانی به نام محمد روزچهاردهم مهرسال 95 دریکی از روستاهای شهرستان نکا-استان مازندران- به قتل رسید.

ایران نوشت:با کشف شدن جسد و اعلام عنوان به پلیس، تحقیق جهت شناسایی هویت مقتول وافشای رازجنایت در دستورکار تیم خاص جنایی قرارگرفت تا اینکه با شناسایی او وخانواده اش، تجسس ها وارد مرحله تازه ای شد.

درحالی که همسر و چند نفر از مطلعان و مظنونان بارها مورد تحقیق قرارگرفته بودند ولی هیچ سرنخی جهت کشف پرونده به دست نیامد. همسرمقتول که به عنوان یکی ازمظنونان ردیف اول بارها تحت بازجویی قرارگرفته بود نیزبه علت کافی نبودن دلایل و مستندات همچنان تحت کنترل نامحسوس قرارداشت. تا اینکه 15 ماه بعد کارآگاهان جنایی با کشف مدارکی پی بردند این زن به طور مخفیانه با مرد غریبه ای ملاقات هایی داشته هست. بنابراین او جهت چندمین بارتحت بازجویی قرارگرفت و این بار بعد از مشاهده مستندات پلیسی چاره ای جز افشای حقیقت ندید.

قراربود برایم زندگی رویایی بسازد ، زن جوان روستایی، با همدستی مرد مورد علاقه اش،شوهر خود را کشت

زن جوان در جریان اعتراف هایش گفت: مدتی قبل از قتل شوهرم با مردی آشنا شده است بودم. او با اظهار علاقه شدید به من و با وعده ساختن یک زندگی رویایی، دسیسه قتل شوهرم را طراحی کرد و بعدهم با کمک هم نقشه را اجرا کردیم.

با توجه به این اعتراف، مرد جنایتکار نیز با نشانی هایی که زن جوان از محل اقامت او در اختیار پلیس قرار داده بود، ردیابی و بازداشت شد. درحال حاضر به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نکا، متهمان تحت بازجویی هستند تا شرح جنایت فاش شود.

مرد جوانی به نام محمد روزچهاردهم مهرسال 95 دریکی از روستاهای شهرستان نکا-استان مازندران- به قتل رسید.

واژه های کلیدی: زندگی | شناسایی | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz